Κεραιομίκτες

Χαμηλής απώλειας με ξεχωριστές εισόδους για τον συνδιασμό δύο ή τριών κεραιών σε μια κάθοδο ανάλογα με τις περιοχές λήψης.

Συσκευάζονται σε πλαστικό ανθυγρό κουτί που δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Συνοδεύονται από μεταλλικά ανοξείδωτα στηρίγματα ιστού.

Κεραιομίκτες: Συνδεσμολογίες
Κεραιομίκτες Συνδεσμολογίες
Προβολή Σειρά: STL FD

FD 11U

Σειρά: FD
FD 11U FD 11U
Περιγραφή/Σχόλια

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

FD 11V

Σειρά: FD
FD 11V FD 11V
Περιγραφή/Σχόλια

FD 2-4

Σειρά: FD
FD 2-4 FD 2-4
Περιγραφή/Σχόλια

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

STL 15

Σειρά: STL
STL 15 STL 15
Περιγραφή/Σχόλια

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

STL 22

Σειρά: STL
STL 22 STL 22
Περιγραφή/Σχόλια

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ