Κεραιομίκτες

Χαμηλής απώλειας με ξεχωριστές εισόδους για τον συνδιασμό δύο ή τριών κεραιών σε μια κάθοδο ανάλογα με τις περιοχές λήψης.

Συσκευάζονται σε πλαστικό ανθυγρό κουτί που δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Συνοδεύονται από μεταλλικά ανοξείδωτα στηρίγματα ιστού.

Κεραιομίκτες: Συνδεσμολογίες
Κεραιομίκτες Συνδεσμολογίες
Προβολή Σειρά: STL FD

FD 11U

Σειρά: FD
FD 11U FD 11U
Περιγραφή/Σχόλια

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ