Πρίζες

Πρίζες: Συνδεσμολογίες
Πρίζες Συνδεσμολογίες

F 1001

Σειρά: Απλές Πρίζες
F 1001 F 1001
Περιγραφή/Σχόλια

To καινούργιο κύκλωμα της πρίζας, ελαχιστοποιεί τις απώλειες με αποτέλεσμα την maximum απόδοση του ενισχυτή, μόνο όταν η ταξινόμηση των πριζών γίνεται από κάτω προς τα πάνω και η τοποθέτηση από πάνω προς τα κάτω.