Διαμορφωτές Εικόνας - Ήχου

Διαμορφωτές Εικόνας - Ήχου: Συνδεσμολογίες
Διαμορφωτές Εικόνας - Ήχου ΣυνδεσμολογίεςΔιαμορφωτές Εικόνας - Ήχου ΣυνδεσμολογίεςΔιαμορφωτές Εικόνας - Ήχου Συνδεσμολογίες
Προβολή Σειρά: All Band Display All Band Twin Modulators

PLL All Band Modulator

Σειρά: All Band
PLL All Band Modulator PLL All Band Modulator
Περιγραφή/Σχόλια

To All Band Modulator προορίζεται για χρήση σε κανάλια VHF I, VHF III, S μπάντας και UHF. Στην είσοδο του δέχεται σήματα Video και Audio από Δορυφορικό Δέκτη, Video, DVD και ανάλογα με την προτίμηση του χρήστη δίνει στην ανάλογη έξοδο του το κανάλι που θα επιλέξουμε από το Dip Switch. ΣΗΜ. Το επιλεγμένο κανάλι εξόδου πρέπει να είναι ελεύθερο από αντίστοιχα σήματα RF. Για καλύτερη απόδοση σε κεντρική εγκατάση (σχ. Κεντρικής εγκατάστασης) πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός καναλιού μεταξύ των MODULATOR: S11-S13-S15 και να τοποθετούνται έξτρα φίλτρα.

PLL Display All Band Modulator

Σειρά: Display All Band
PLL Display All Band Modulator PLL Display All Band Modulator
Περιγραφή/Σχόλια

Η ένδειξη του Display εναλλάσσεται και αναβοσβήνει μεταξύ της μπάντας (C ή S) και του αριθμού του καναλιού. Πιέστε το πλήκτρο Β1 τη χρονική στιγμή που στο Display εμφανίζεται η ένδειξη (C ή S) ώστε να επιλέξετε την μπάντα εξόδου. Πιέστε το πλήκτρο Β1 τη χρονική στιγμή που στο Display εμφανίζεται ο αριθμός του καναλιού ώστε να επιλέξετε μεγαλύτερο αριθμό καναλιού ή το πλήκτρο Β2 για να επιλέξετε μικρότερο αριθμό καναλιού. Λειτουργία test Για λειτουργία test τη χρονική στιγμή που στο Display εμφανίζεται η ένδειξη μπάντας (C ή S) πιέστε το πλήκτρο Β2. Πιέστε το πλήκτρο Β2 στην ένδειξη μπάντας για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

Twin PLL Modulator

Σειρά: Twin Modulators
Twin PLL Modulator Twin PLL Modulator
Περιγραφή/Σχόλια

To Twin Pll Modulator προορίζεται για χρήση σε κανάλια μπάντας VHF I με 2 ανεξάρτητα Modulator εσωτερικά και φίλτρο παραλληλισμού. Στην είσοδο του δέχεται σήματα Video και Audio και δίνει στην έξοδο του RF σήματα στο κανάλι 2 και 4 ταυτόχρονα.