Διαμορφωτές Εικόνας - Ήχου

Διαμορφωτές Εικόνας - Ήχου: Συνδεσμολογίες
Διαμορφωτές Εικόνας - Ήχου ΣυνδεσμολογίεςΔιαμορφωτές Εικόνας - Ήχου ΣυνδεσμολογίεςΔιαμορφωτές Εικόνας - Ήχου Συνδεσμολογίες
Προβολή Σειρά: All Band Display All Band Twin Modulators

PLL Display All Band Modulator

Σειρά: Display All Band
PLL Display All Band Modulator PLL Display All Band Modulator
Περιγραφή/Σχόλια

Η ένδειξη του Display εναλλάσσεται και αναβοσβήνει μεταξύ της μπάντας (C ή S) και του αριθμού του καναλιού. Πιέστε το πλήκτρο Β1 τη χρονική στιγμή που στο Display εμφανίζεται η ένδειξη (C ή S) ώστε να επιλέξετε την μπάντα εξόδου. Πιέστε το πλήκτρο Β1 τη χρονική στιγμή που στο Display εμφανίζεται ο αριθμός του καναλιού ώστε να επιλέξετε μεγαλύτερο αριθμό καναλιού ή το πλήκτρο Β2 για να επιλέξετε μικρότερο αριθμό καναλιού. Λειτουργία test Για λειτουργία test τη χρονική στιγμή που στο Display εμφανίζεται η ένδειξη μπάντας (C ή S) πιέστε το πλήκτρο Β2. Πιέστε το πλήκτρο Β2 στην ένδειξη μπάντας για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.