Διαμορφωτές Εικόνας - Ήχου

Διαμορφωτές Εικόνας - Ήχου: Συνδεσμολογίες
Διαμορφωτές Εικόνας - Ήχου ΣυνδεσμολογίεςΔιαμορφωτές Εικόνας - Ήχου ΣυνδεσμολογίεςΔιαμορφωτές Εικόνας - Ήχου Συνδεσμολογίες
Προβολή Σειρά: All Band Display All Band Twin Modulators

Twin PLL Modulator

Σειρά: Twin Modulators
Twin PLL Modulator Twin PLL Modulator
Περιγραφή/Σχόλια

To Twin Pll Modulator προορίζεται για χρήση σε κανάλια μπάντας VHF I με 2 ανεξάρτητα Modulator εσωτερικά και φίλτρο παραλληλισμού. Στην είσοδο του δέχεται σήματα Video και Audio και δίνει στην έξοδο του RF σήματα στο κανάλι 2 και 4 ταυτόχρονα.